BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
БИО АКУА
БИО АКУА
каталожен номер: 10203103
 
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509


Био Акуа

 
ОПИСАНИЕ

КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 •  Намаляване съдържанието на излишни хранителни компоненти
 •  Превантивни действия за подържане на екосистемата
 •  За езера, рибарници, водоеми

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 •  Бързо действие, природно решение
 •  Намалява миризмите и прояснява водата
 •  Биоразградим и нетоксичен за хора, риба, полезните водни организми и други животни
 •  Просто прилагане – опаковки от водоразтворим материал
 •  Ефективен в широк рН-диапазон: от 5.5 до 8.5
 •  Съвместим със стандартно оборудване за аериране

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА
 •  Бактериални култури – над 1 трилион бактерии за 1 опаковка от 454 гр.
 •  Дървесен материал за носител
 •  Целулозна опаковка
 
ОПАКОВКА
Бидон с 25 бр. х 454 гр.
водоразтворими пакетчета  

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
 • Дръжте пакетчетата от продукта със сухи ръце или с ръкавици.
 • Разпределете опаковките поравно на повърхността на водата, съобразно установената дозировка.
 • Когато се  разтварят пакетчетата се освобождават микроорганизмите, които започват да растат незабавно.
      Прилагайте по всяко време на деня, като по-високата температура на водата и наличи-ето на светлина подпомагат растежа им. Ефективността на продукта е максимална, когато температурата на водата е над 130С. Може да се прилага в широк рН-диапазон – от 5.5 до 8.5.

преди

                                              преди                         след


СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

 • Съхранявайте в студено и сухо помещение.
 • Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.
ОПИСАНИЕ      

Акуа Био  е биологичноактивен препарат
съдържащ няколко микробиални щама, които разграждат излишните органични отпадъци (фекалии, храни и др.) и неутрализират амоняка във водните басейни (нитрификация). По този начин Акуа Био  възстановява природния баланс.

      
ПРОБЛЕМИ ПРИ ВОДОХРАНИЛИЩА И АКВАРИУМИ
 
Най-типичните проблеми при развъдници за риба, рибни ферми, развъдници за раци и аквариуми са:

*натрупване на органични отпадъци от фекалии и излишна храна;
*натрупване на амоняк, който е продукт на разграждане на отпадъците.

     Акуа Био ускорява процесите на разграждане 
и възстановява водния баланс. Продуктът съдържа специални микроорганизми, които разграждат амоняка - Nitrosonomas превръщат амоняка в нитрит, а Nitrobacter превръщат нитрита в нитрат.ПРЕИМУЩЕСТВА


• намалява концентрацията на амоняка
• намалява токсичността на нитритите
• осигурява здравословна среда в аквариума
• пречиства водата чрез разграждане на органичните отпадъци
• намалява натрупването на шлака/утайка по дъното
• избистря водата и подобрява естетиката на аквариума


ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Външен вид:    безцветна течност
 • Относително тегло:   1.0
 • рН:      8.0 – 8.6
 • Ефективен рН-диапазон:   6.0 – 8.5

 

 

 • Ефективен температурен диапазон: 5 – 450С


УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ВОДОХРАНИЛИЩА


 • Дозировката на продукта зависи от обема и формата на водния басейн.
 • Първо се добавя една първоначална („засяваща”) доза.
 • По-късно се преминава към поддържаща доза.
 • първоначална („засяваща”) дозировка = 500 мл/м3
 • поддържаща дозировка = 500 мл/м3/месец
ОПАКОВКА
Бидон от 25 л. 


СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

 

 • Съхранявайте в студено и сухо помещение.
 • Избягвайте инхалиране.
 • Избягвайте достъп до очите.
 • Не поемайте през устата.
 • Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.

 

ОПИСАНИЕ
Акуа – 1010 


         Акуа – 1010  е специално приготвена смес от щамове на микроорганизми за нитрификация:  Nitrosomas и Nitrobacter. Продукта е приложим при аеробни системи и е доказан при установя-ването на нитрификация в активен шлам, лагуни и инсталации в рафинерии, стоманодобивни и химически предприятия, предприятия за обработка на храни и учреждения, където се провеж-дат процеси на възстановяване. Успешното прилагане на продукта се оценява по изменението на нивата на разтворен кислород, рН,  време за задържане на твърди частици, карбонатна алкалност, БПК на изход, както и потенциалният ефект върху инхибиращи субстрати. Там къде-то нитрификацията е инхибирана от присъствието на разградимо БПК или органични вещества, се препоръчва прилагането на третиране с цел намаляване на органичните вещества до нива под нивото за инхибиране преди добавянето на Акуа – 1010  или заедно с него.

ПРЕИМУЩЕСТВА

 


    * Бързо възстановяване след шокови затруднения с нитрификацията, породени от отравяне с химикали или инхибитори, свръхналягане или внезапна загуба на твърди вещества
    * Подобрява ефективността на нитрификацията или възстановява нитрификацията на постоянно зле работещи системи
    *   Осигурява стартираща нитрификация при сезонни пускания
    * Намалява консумацията на хлор причинена от натрупването на нитритиНамалява влиянието или компенсира ефекта от неправилно проектирани системи по отношение нитрификацията
    * Възстановява възможността оборудване да бъде ползвано като биологичен контрол на амоняка при бедни на БПК потоци.


СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА:


    * Съдържа микроорганизми за нитрификация в течна формулировка
    * Ефективността е на основата на нивото на окисляване на амонякa
    * Не съдържа сурови ензими, повърхностно-активни вещества или разтворители
    * Способност за прикрепване към различни повърхности, образувайки биопокритие

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Акуа – 1010

 • Активност: 12-25 мг. Азот/кг/час степен на окисление на амоняк при нормално развитие на Nitrobacter
 • Стабилност: 4 – 8 месеца в хладилник
 • рН-диапазон: 6.0 – 9.0
 • Ефективен темп. диапазон: 8 – 44оС
 • Външен вид: леко мътна течност
 • Нитрити: < 50 мг/л

ОПАКОВКА
Бидон от 25 л. и 200 л.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ
на  Акуа – 1010 20Х (течен концентрат)

 • Активност: 500 мг. Азот/кг/час степен на окисление на амоняк при нормално развитие на Nitrobacter
 • Стабилност:   4 – 8 месеца в хладилник
 • рН-диапазон:   7.0 – 8.0
 • Ефективен темп. диапазон: 8 – 44оС
 • Външен вид:   леко мътна течност
 • Нитрити:    < 50 мг/л

ОПАКОВКА

Бидон от 4,5 л.  

ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА

        Микроорганизмите в продуктите „Акуа” работят ефективно в диапазона на рН от 6.0 – 9.0 и оптимума им е при 8.5. Околната температура влияе на ефективността на работа и тя се удвоява при всяко повишаване на температурата със 10 oС, като максимума е при 40 0С. Ниска ефективност на работа се наблюдава при температури под 5 oС.

СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ


      Съхранявайте в хладилник продуктите след получаване.

 • НЕ ГИ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ!
 • Избягвайте достъп до очите.
 • Избягвайте продължителен контакт с кожата.
 • Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.

       Акуа - 3006  е природен, нетоксичен биологичен продукт, специално предназначен за отстраняване на излишните хранителни компоненти в замърсени водни басейни. Когато се добави в езеро, рибарник или друг водоем, микроорганизмите в Акуа – 3006  започват да се развиват моментално и така усвояват излишните хранителни компоненти и растителна мате-рия. Това ще доведе до проясняване на водата, намаляване на миризмите и възстановяване на естествената екосистема. Акуа – 3006 е нетоксичен за хора, риби, полезните водни организми и други животни.


 

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg