BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
БИО-МАКС 3116 - ФЕРМЕР - 5 КГ.
БИО-МАКС 3116 - ФЕРМЕР - 5 КГ.
каталожен номер: 10
 
За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

"БИОТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕДИН ПО-ЧИСТ СВЯТ"


 Препарата БИО-МАКС 3116 - ФЕРМЕР е създаден на основата на непатогенни микроорганизми /аеробни бактерии/, ензими, буферни вещества, абсорбенти, калциев и магнезиев пероксид, емулгатори и др. Микроорганизмите живеят и се размножават използвайки органичните отпадъци, като източник на храна. За целта те репродуцират ензими, които разрушават сложните органични молекули на по - прости, които в последствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане.
В продукта са включени ензими за директна реакция с органичния субстрат, както и щамове микроорганизми, които репродуцират достатъчни количества уреаза, липазa за разграждане на мазнини, протеазa за разграждане на протеини, амилазa за разграждане на въглехидратите и целулазa за разграждане на целулозата от фуража и постелята на животните. Целулозата е най - много и затова на нея е обърнато особено внимание при формулиране на препарата.
Хидролизата на целулозата протича под действието на ензима целулаза, който я разгражда до дизахарида целобиоза. Целулозата се различава от нишестето по броя, вида и пространственото разположение на глюкозните остатъци. Броят на глюкозните остатъци е различен и може да достигне до  10 000, което съответства на молекулна маса от 500 000 до 20 000 000.
Глюкозните остатъци са свързани линейно, изключително еднопосочно. Чрез това свързване всеки втори глюкозен остатък от веригата е завъртян на 180о спрямо преходния, с което молекулата добива линейна форма.
 Целулозната молекула съдържа по 3 хидроксилни групи на всеки глюкозен остатък: [C6H7О2(OH)3]n.
Молекулата на целулозата има множество късички разклонения, всяко от които завършва с по една хидроксилна химична група /ОН/ и при нейното разрушаване се отделя кислород, който заедно с калциевия и магнезиев пероксид служат за поддържане на аеробните процеси на биодеградация и по този начин се заменя анаеробното гниене с аеробно разграждане.

ПРОБЛЕМИТЕ:
Най-честите проблеми при септичните ями в животновъдните ферми  са:

* малка вместимост и бързо напълване на ямата;

* преливане на пяна от ямата или шахтата;

* събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем;

* образуване на кора от флотирали частици;

* отделяне на неприятни миризми;

* изпадане на субстрата в метаново гниене и много др.
 
 РЕШЕНИЕТО:
Изграждане на цялостно съоражение за обработка на животинските отпадъци, където септичната яма служи за приемник на животинските отпадъци и в нея се извършва третирането с препарат "БИО-МАКС 3116 - ФЕРМЕР". Това е само първата стъпка към решаване на проблема. От ямата с помпа се изпомпва до сепаратора, който разделя субстрата на твърда и течна фракция. Твърдата фракция се третира с препарат  “БиоАктив за компостиране" и се депонира в депото за компост, където престоява най-малко шест месеца, след което може да се използава за наторяване. Течната фракция се третира с “БиоАктив за течен тор" или се пречиства до степен, която позволява заустване в съответния водоприемник.
Решението на проблема с ускореното разграждане на органичния субстрат се състои в това да третирате септичната яма с препарата БИО-МАКС 3116-ФЕРМЕР.

ПОЛЗИ от употребата на препарат БИО-МАКС 3116-ФЕРМЕР:
*  Възстановява се нормалната работа на септичната яма.
*  Намалява пяната на повърхността с над 85%.
*  Намалява утайката на дъното с над 80%.
*  Увеличава полезния обем на ямата.
*  Спестява много проблеми във връзка с нитратната директива и наредба № 2 от 2000 г.;
* Ефективно разграждане на целулозата в ямата. Над 15% от целулозата в ямата се разгражда през първите 48 часа.
*  Премахване на миризмите без остатък.
* Намалява до минимум възможността за развитие и разпространение на зарази от патогенни бактерии.
* Природен продукт, без никакво съдържание на сода или киселина –100% екологично чист продукт!

Важно:
Третирането на животинските отпадъци трябва да започне още от обора с препарат “Оборска свежест”. След това в септичната яма с препарат "БИО-МАКС 3116 - ФЕРМЕР " и след сепариране се третират течната и твърда фракция, както е посочено по-горе.

Дози на третиране:
Започва се с 0.030 кг. на кубик животински отпадъци на седмица. Второто третиране се прави с 0.020 кг. на кубик на седмица. След това се продължава с 0.010 кг. на кубик на седмица.

НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ:
Микроорганизмите се намират в неактивно прахообразно състояние (във вид на спори). След като бъдат активирани в хладка вода (не повече от 50о) за време не повече от 1 час (след това време бактериите започват да лизират - самоунищожават) се изсипват в ямата 
Изсипани в септичната яма, те създават колония от непатогенни аеробни бактерии. За да могат да се размножават, те имат нужда от храна. Органичните отпадъци в септичната яма са тяхната естествена храна, която представлява сложни химични съединения с дълги вериги, които в този си вид са неусвоими от бактериите. За това през първите 6 часа от попадането им в септичната яма бактериите освобождават ензими, които разграждат сложните химични съединения на по-прости, след което те стават лесно усвоими от бактериите.  В продукта са включени шест щама високоефективни бактерии, /Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Polymyxa, Aspergillusand Nocardia/, които осигуряват достатъчно количество висококачествена амилаза, протеаза, липаза и целулаза.
Бактериите използвани в препарата се среща навсякъде в природата /благодарение на тях се осъществява кръговрата на материята в природата – листната маса се превръща в тор – торта в храна за растенията и т.н./ и е абсолютно безвреден за хората, животните и околната среда.
 
Начин на третиране:
В зависимост от кубатурата на ямата препаратът се дозира в необходимото количество, активира се в хладка вода /не повече от 50 градуса/ за време не повече от 1 час и се изсипват в ямата.

Забележка:
Препаратът не е водоразтворим. Суспендирането на препарата във вода е необходимо за да се активират микроорганизмите, а не той да се разтвори във вода.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg