BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА

Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.с. границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/.В мащабите на хидросферата, бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното,а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите. Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативни върху водните обитатели. С предлагания от нас продукт Био Акуа-1010 могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бенталът и проблемите от непосредственно антропогенно въздействие.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg