BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИЯ: "НАУКАТА ЗА БИОРЕЗОНАНСНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ"
СТАТИЯ:

В последните години най-голямата човешка ценност - здравето, е все по-трудно достижима. И не защото стремежът на човек да живее един по-щастлив и здравословен живот е по-малък, а защото става все по-трудно да се поддържат в хармоничен баланс онези фундаменти, от които здравето преимуществено зависи. Това се водата, въздухът, храната и енергията. Трудно е да се каже кой от тях е най-значим и най- важен, просто защото липсата на хармония в който и да е може да се отрази на останалите, а в същото време да стане причина за възникване или развитие на определени заболявания. И въпреки това един от тези фундаменти е сякаш по-различен, защото самият той е сам по себе си основа и на останалите. Той дава връзката между всички тях и оформя стабилността на общата хармония в здравето. Това е енергията.

Всичко в нашия свят е енергия, всичко в нашия организъм има енергийна основа. Затова за стабилното ни и хармонично здраве са важни както вътрешните за организма енергийни процеси, така и резонансните взаимодействия на организма с околния свят. Не случайно е изказано мнението, че всяка болест представлява енергия с нетипична честота, която е попаднала на погрешно място в организма. Защото дори и биологична по своя характер, храната също носи свои енергийни вибрации. Водата имаща своята физико-химична същност, носи специфични енергийни вибрации. Въздухът, макар всеки от нас да го приема преди всичко като газова смес, има своите както електрически компоненти, така и енергийно излъчване.


Всяка човешка клетка има своя специфична енергийна честота (вибрация) и като такава отдава различна енергийна информация, която може да бъде сканирана (установена). Наред с това всеки орган, всяко чувство, всяка мисъл имат специфични, идентифициращи ги енергийни излъчвания. Когато са здрави, клетките (органите, системите) излъчват един вид енергийна информация, а когато са в предболестно, болестно или хронично състояние, излъчват друг вид енергийна информация.


Използвайки универсалността на този принцип, в света са създадени редица системи за т.нар. био-резонансна диагностика, с помощта на която може да се направи реална оценка на енергийното, а от там и на здравословното състояние на всеки организъм по отделни органи и системи.  Най-точната система за диагностика е създадена от патриарха в областта на биорезонансните и енергийни взаимодействия, американския професор Уилям Нелсън. В края на 20 век той създава уникална квантова биофийдбек система за био-енергийно и био- резонансно измерване, която и до днес няма достоен съперник по отношение на своята точност, прецизност и широкообхватност на възможностите за диагностика и въздействие. В последните 20 години проф. Нелсън е водещ изследовател в областта на квантовата физика и приложението и в областта на лечението чрез вибрации.
Неговите научни интереси и постижения са в областите на квантовата биология, енергийната медицина, хомеопатията, природолечението и много други лечебни дисциплини. Той също така участва в някои приложни изследвания за космическата програма „ Аполо“ през 60-те години на 20 век в САЩ. Професор Нелсън разработва своята технология с цел да предостави на хората реална възможност за връщане към добро физическо състояние и здраве за максимално кратко време. Той постигна тази своя цел след повече от 25 години, посветени на научни изследвания. Професор Уилям Нелсън е бил номиниран за Нобелова Награда за Медицина за неговите открития и познания в областта на алтернативната медицина. Днес той чете лекции в повече от 50 страни, автор е на дванадесет книги и на повече от двеста статии по хомеопатия, електро-акупунктура и квантова биология и продължава своята лекторска обиколка по целия свят по основни теми свързани с природната и неконвенционална медицина.

Квантовата биофийдбек система разработена от проф. Нелсън е защитена с патент технология, използваща принципите на квантовата физика. Системата координира сложна електро- модална, биофийдбек програма с компютърен софтуер, която събира биоенергийна информация за пациента. Системата използва методи и техники, водещи към много прост и ефективен подход за откриване на стресовите фактори и премахването им. Квантовата система на Нелсън измерва фините електрически фактори в тялото чрез три-векторна система – ампер, волт, съпротивление.
Уредът работи с 16 различни параметъра, които следи в тялото, като калкулира и комбинира пълното съпротивление, ампераж, волтаж, електрически капацитет, съпротивление и индукция, определяйки така наречената Електро- Физиологичната Реактивност (The Xrroid Process). Резултатите от Е-Ф реактивността са базирани върху способността да се стабилизира „Три-векторна” връзка за енергийно „3-Деменционално” измерване на реакциите на организма към 10000 различни компоненти.

По този метод може да се измери био-енергийното излъчване на организма, за да се постигне био-резонансна диагностика. Когато апаратът чрез фините електрически сигнали идващи от човешкия организъм, “засече” нездрава, болестна информация, той действа, като променя болестната информация (променя електрическите сигнали) и изпраща към човешкия организъм други фини електрически сигнали, носещи характеризиращата здравословна информация и електрически сигнали характеризиращи здравия човек. По този начин квантово-импулсната технология разработена от Нелсън дава възможност коригирайки енергийните вибрации на определени клетки, органи, системи и чувства, да ги „принуди“ да вибрират в норма, т.е. да започнат възстановяване, което да доведе до оздравяването им. Дългогодишната практика и изследвания на проф. Нелсън и неговият екип са довели до установяването на „лечебни“ и „подобряващи“ честоти, които при възпроизвеждане въздействат изправящо върху нездравите енергии причинени от стотици болести.

ГОЛЯМОТО ОТКРИТИЕ

Разработвайки своя квантово-импулсен метод за енергийно взаимодействие, професор Нелсън прави едно ново откритие. Той успява да създаде специален енергиен репринтер, с помощта на който предварително установени здравословни енергийни честоти (вибрации) могат да бъдат прехвърляни (трансферирани) и същевременно усилвани върху подходящи носители, за да се зададе „правилната“ енергийна честота за подобряване състоянието при определени проблемни ситуации в здравословен, емоционален, интелектуален или психологически план.

Квантовият репринтер е електронно усилващо устройство (усилвател) за енергиен трансфер. Изходният сигнал, който излъчва е сложна вълна с базова честота около 4Hz. Той е хетерогенен сигнал от честоти (повече от 10) представен като една сложна вълна. Върху тази вълна могат да се модулират специфични енергийни сигнали, които се предават към записващия приемник. Външните честоти, въведени от аудио или ефирен сигнал са мултиплицирани чрез вътрешен модул - усилвател (усилващ над 10 000 пъти) и след това се включват (модулират) в първоначалната форма на вълната. Изходният сигнал е слаб (по-малко от 200 нано ампера / см.), който е доказано, че действа като най-добрия клетъчен стимулант.


Квантовият репринтер позволява да се прехвърля енергийна информация от различни носители, върху различни приемници, като максимална ефективност и простота при приложението се постига при прехвърлянето върху персонални NRG карти.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ (ТРАН СФЕР) НА ЕНЕРГИЙНИ ЧЕСТОТ И

Екипът на проф. Нелсън е създал професионален набор от MASTER карти с предварително записани патентовани честоти, помагащи при множество проблеми. С помощта на квантовия репринтер информацията от тези MASTER карти може да се зареди (трансферира) върху персоналните NRG карти.

ПЕРСОНАЛНА NRG КАРТА

NRG картата изглежда като кредитна карта със специфична магнитна летна, върху която се записва информацията. Идеята на картите е да се трансферира към човека подходящо енергийно излъчване за разрешаване на определен проблем. За постигане на траен ефект, всяка NRG карта се подлага на патентовано и кодиращо въздействие за насищане, така че уникалните честоти записани на картата да бъдат запечатани.

АКТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНА ЛНАТА NRG КАРТА

Преди използване, всяка карта трябва да бъде активирана. Това става с поставяне на палеца на притежателя и върху специално означеното място на гърба на картата и задържането му в продължение на 1 минута. Наред с активацията на картата, това води до синхронизиране на магнитния код и структурата на пръстовите отпечатъци върху линейни атомни решетки и дава възможност на импулсни кодови канали да бъдат използвани в предварителното зареждане на картите. Потребителят трябва да напише своето име на гърба на картата. Така тя става персонална и е готова за употреба.

УПОТРЕБА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ

NRG КАРТИ

NRG картите се носят в джоб, чанта, портмоне. Вечер, може да се поставят близо до тялото или под възглавницата. Ефективното излъчване на картите е в радиус 1,5м. Картата е персонална и не влияе на околните хора. С картите се зареждат вода или други течности като чаша с обем 200мл. се поставя върху самата карта.

ВИДОВ Е ПЕРСОНА ЛНИ NRG КАРТИ

Предлаганите NRG карти основно се използват за разрешаване на определени проблеми при хората. Част от видовете карти са за енергийно хармонизиране и подпомагане: Любов, Увеличаване на продуктивността, Детоксикация, Релаксация и освобождаване от стрес, Жизненост и енергия, Хармония, Активиране на имунната система,Просперитет, Алергии, Защита от негативни въздействия, Радост, Подобряване на концентрацията. Освен това се предлагат още над 130 вида карти, които могат да се използват с различна цел, като наред с това може да се изберат специални карти за домашни любимци или цветя.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНА ЛНИТЕ NRG КАРТИ

Записаната информация върху NRG картите ефективно може да бъде използвана в продължение на 1 година, след нейното активиране.


ВАЖНО

Не носете картите в близост до магнитни предмети. Те могат да нарушат записаната информация върху картата. Пазете картите от вода.

ПРОТИВОПОКАЗАН ИЯ - няма

Картите са напълно безопасни за Вас и за околните. Тяхната ефективност е доказана чрез методиката на американския професор Уилям Нелсън за биорезонансна диагностика и програмата за адаптометрично изследване на акад. Александър Влахов.

Бъде те здрави, успешни и щастливи с новите NRG карти!

д-р Балар, САЩ

специалист по биорезонансна медицина:

-Ефикасно, неагресивно, нетоксично, без странични ефекти, съвместимо с класическите лечения и финансово изгодно. Въздействието на персоналните NRG карти върху човека е наистина фантастично.

Д-р Пол Хил, САЩ психолог, бизнес-треньор:

-Тези уникални NRG карти, заредени с честотите на успеха и благополучието помогнаха на много хора по света да направят бляскава кариера и да бъдат финансово независими.

Д-р Сонг, Австралия брачен консултант:

-Помогнах на много семейни двойки да намерят отново страстта и хармонията с помощта на NRG картите.

Карлос Кастела, САЩ бизнесмен, собственик на верига магазини:

-Тези карти наистина привличат парите и успеха в бизнеса. Купих такива за всичките си мениджъри и консултант-продавачи.

Д-р Хил, Австралия хомеопат:

-Всички мои пациенти са категорични - NRG картите помагат.

Препоръчвам ги горещо!

 

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg