BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИИ
Страница 3 от 3
СТАТИЯ: "БИОФЕРМИ"
СТАТИЯ: "БИОФЕРМИ"
пазарът и търсенето на висококачествените биологични продукти в европа нараства значително с всяка изминала година. проблемите (“луда крава”, “шап” и др) свързани с начините на селскостопанско производство, увеличават интереса на потребителите към здравословните и екологично ... прочети цялата статия
ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА СМЕТИЩА
ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ НА СМЕТИЩА
еко макс био еоод   софия, ул. кораб планина 22, тел./факс 868-31-23, 087 8621509, 088 5 26650,  089 5447573, e-mail: ekomkc@abv.bg, www.ekomakc.com производство и търговия на еколологични перилни и почистващи препарати и биоензимни продукти за почистване и пречистване на о ... прочети цялата статия
ВОДОЕМИ И ЕКОЛОГИЯ
ВОДОЕМИ И ЕКОЛОГИЯ
 като удовлетворява своите насъщни потребности, човечеството въздейства пряко или косвено върху водната среда и изменя естествените граници на много фактори- като привнася енергия, лъчениея, вещества, като видоизменя естеството на хидроекосистемите, като пренасочва потоци от водни маси в различ ... прочети цялата статия
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА
като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.с. границата между литосферата и хидросферата. тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/.в мащабите на хидросферата, бенталът ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "СУРОВИНИ ОТ КОНТРОЛИРАНИ БИОДИНАМИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ НАСАЖДЕНИЯ"
СТАТИЯ: "СУРОВИНИ ОТ КОНТРОЛИРАНИ БИОДИНАМИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ НАСАЖДЕНИЯ"
    суровини от контролирани биодинамични и биологични насаждения постепенно екологичните перилни и почистващи препарати навлизат и на българския пазар. продуктите на някои марки съдържат суровини от  контролирани биодинамични и биологични насаждения. такива суровини ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "НОВА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ"
СТАТИЯ: "НОВА ПОЧИСТВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ"
   нова почистваща технология в началото на 21-ви век смело можем да направим констатацията, че в следствие на бурното развитие на науката и техниката, технологиите стигнаха до такова ниво, че изцяло промениха начина на живот на хората. във всички области на стопанския и всекидневния ни ... прочети цялата статия
ПРИМЕРИ ЗА УСТОЙЧИВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОБРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
ПРИМЕРИ ЗА УСТОЙЧИВИ КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОБРИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ
 въведение: устойчивата канализация може да се дефинира като канализация, която защитава и повишава човешкото здраве, не участва при деградация на околната среда или при намаляване на ресурсната база, технически и институционално е приемлива, икономически приложима и социално приемлива. така, ... прочети цялата статия
БИОТЕХНОЛОГИЯ-ЕНЗИМИ БАКТЕРИИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ - БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
БИОТЕХНОЛОГИЯ-ЕНЗИМИ БАКТЕРИИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ - БИОЛОГИЧНО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
 характерна особеност на съвременното, научно и технологично развитие е използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли. биотехнологията и по конкретно безотпадъчните технологии имат голямо социално-икономическо значение. благодарение на свойствата на биологичните системи, да син ... прочети цялата статия
ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ЕКОЛОГИЯ, ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ЕКОЛОГИЯ, ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
    почистващи препарати, екология, високи технологиипоявата и употребата на сапун се отнасят към най-древните времена. първото и най-древно почистващо средство е било бледо подобие на сегашните сапуни, което е представлявало смес от мазнина и дървена пепел. в него са се съдържали мно ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "БИОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ С БИОЕНЗИМНИ ПРОДУКТИ"
СТАТИЯ: "БИОЛОГИЧНО ПОЧИСТВАНЕ С БИОЕНЗИМНИ ПРОДУКТИ"
биопродукти биологично активни препарати, направени на базата на живи микроорганизми / бактерии  и ензими /, които използват замърсяването от органичен произход за източник на храна и енергия. почистването с биоензимни продукти се класифицира като най-екологичната и безвредна технология на бъд ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "СИНТЕТИЧНИ МИЕЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ"
СТАТИЯ: "СИНТЕТИЧНИ МИЕЩИ И ПЕРИЛНИ ПРЕПАРАТИ"
            синтетични миещи и перилни препарати   тези препарати са прахообразни, течни и под формата па пасти. най-широко приложение имат прахообраз­ните и гранулираните (75%). според своето предназна­чение те могат да се раздел ... прочети цялата статия
КАМПАНИЯ „ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ МИРИЗМИТЕ"
КАМПАНИЯ „ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ МИРИЗМИТЕ"
еко макс био еоод софия, ул. кораб планина № 22 --------------------------------------------------------------------------------- биотехнологии за един по чист свят bioaktiv за  канализация с  настъпване на астрономическото лято миризмите се превръщат в голям проблем и за това ние из ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: ПРИНЦИП НА РАБОТА НА "БИОАКТИВ ЗА РАСТЕНИЯ"
СТАТИЯ: ПРИНЦИП НА РАБОТА НА "БИОАКТИВ ЗА РАСТЕНИЯ"
биоактив за растения биотехнологии за един по чист свят   биоактив за растения не е типичен тор, той не обогатява почвата директно с биогенни елементи, а подпомага  разграждането на биологичните вещества чрез контролируемо отделяне  на кислород в почвата и по този начин  ст ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ХИМИКАЛИТЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА"
СТАТИЯ: "ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ХИМИКАЛИТЕ ВЪРХУ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА"
 за хората и химикалите бихме желали да завършим този брой с цитат от книгата на рейчъл карсън ”смълчана пролет”.в годината на издаването на тази малка книжка 1962 г. авторката и спечели световна известност, като беше едни от “вестителите” на катастрофалните екологични ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "РЕШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВОДОЕМИТЕ"
СТАТИЯ: "РЕШЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВОДОЕМИТЕ"
рибовъдни стопанства в зависимост от изискванията към температурата на водата се различават топлолюбиви(шаранови) и студенолюбиви(пъстървови) рибовъдни стопанства.рибовъдните стопанства биват стокови (за производство на риба и хайвер за консумация) и племенни (за поддържане и създаване на нови поро ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ИСТОРИЯ И ВЪЗНИКВАНЕ НА БИОЛОГИЧНАТА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ"
СТАТИЯ: "ИСТОРИЯ И ВЪЗНИКВАНЕ НА БИОЛОГИЧНАТА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ"
биологично земеделие съществена част от биологичното земеделие заема  борбата с вредителите и затова съвсем естествено е да започнем с това. история и възникване на биологичната борба с вредителите. биологичния метод за борба срещу неприятелите по растенията е познат на хора ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"
СТАТИЯ: "ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ"
  еко-макс-био еоод изключителен представител на sukahan (weifang) bio-technology co. ltd софия, ул. кораб планина 22, тел./факс 868-31-23, 087 8621509 e-mail: ekomakc@abv.bg www.ekomakc.com  продажба на биоензимни продукти за пречистване на отпадъчни води, аквакултури, биоземед ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ"
СТАТИЯ: "ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ"
опазване на околната среда влияние на противообледенителните материали на растителността линк към противообледенителни материали: тук дълго време решаващ фактор за приемането на решението, какъв продукт да се използа, е било въздействието на противообледенителните материали на травата, дърв ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ИЗКУСТВЕНИ ДЪРВЕТА ЩЕ СПАСЯТ ПЛАНЕТАТА"
СТАТИЯ: "ИЗКУСТВЕНИ ДЪРВЕТА ЩЕ СПАСЯТ ПЛАНЕТАТА"
изкуствени дървета ще спасяват планетата синтетични дървета изземват ролята на изчезващите естествени, а изкуствени гори прочистват света от вредните со2 газове. това не е сценарий от научнофантастичен филм, а предложен в сериозен научен доклад проект за частично намаляване на темповете на клима ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА"
СТАТИЯ: "ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА"
защита на дървесината дървесината е жив, естествен материал с особена красота, но за съжаление податлив на различни увреждания. насекомите, които нападат дървесината и техните ларви, причиняват големи щети, независимо дали тя е под формата на живорастящи дървета или дървесни продукти за външна ... прочети цялата статия
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗГРАЖДАНЕ НА МАЗНИНИ В МАЗНОУЛОВИТEЛИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, КАНАЛИЗЦИОННИ СИСТЕМИ
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗГРАЖДАНЕ НА МАЗНИНИ В МАЗНОУЛОВИТEЛИ, ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, КАНАЛИЗЦИОННИ СИСТЕМИ
разграждане на мазнини в мазноуловитeли, пречиствателни станции, канализционни системи - проблеми и решения   разграждането на мазнини е голям проблем, осбенно за предприятия от хранително вкусовата промишленност, където се отделят големи количества мазнини. такива предприятия са кланници ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "БЕБЕШКА БИО КОЗМЕТИКА ОТ ЛАТВИЯ"
СТАТИЯ: "БЕБЕШКА БИО КОЗМЕТИКА ОТ ЛАТВИЯ"
виж промоциите на бебешка  козметика от тук известен факт е, че кожата на бебето е нежна и чувствителна, а всеки един контакт с химикал или дразнител, може да я увреди и нарани, което често е причина не само за дискомфорт у бебето, но и за много притеснения за родителите му ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ "
СТАТИЯ: "ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРАКТИКА С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ "
правила за добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници източник: второ допълнено изданиепроектът “устойчиво управление на земите” е съвместна инициатива на програмата на оон за развитие, министерството на околната среда и водит ... прочети цялата статия
СТАТИЯ: "ЛЕЧЕНИЕ С ЦВЕТОВЕТЕ НА Д-Р БАХ"
СТАТИЯ: "ЛЕЧЕНИЕ С ЦВЕТОВЕТЕ НА Д-Р БАХ"
лечение с цветовете на д-р бах болестта, по същина, е резултат на конфликта между душа и ум и никога не може да бъде изкоренена, освен чрез духовно и умствено равновесие.” д-р едуард бах трудно може да се говори за този целителен метод, без да се спомене изключителната личност на открива ... прочети цялата статия
КОНЦЕПЦИЯТА - БИОАКТИВ
КОНЦЕПЦИЯТА - БИОАКТИВ
фирма еко макс био-еоод "биотехнологии за един по-чист свят" концепцията-биоактивhttp://www.bioaktiv-bg.com биоактив не е само препарат, това е концепция  начин на мислене продиктуван от важната роля на кислорода и въздействието му върху растенията, животните и микробните съобщества и р ... прочети цялата статия
Страница 3 от 3
© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg