BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
БАКТОФИЛ A - МИКРОБИОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ 10 Л.
БАКТОФИЛ A - МИКРОБИОЛОГИЧЕН ПРЕПАРАТ 10 Л.
каталожен номер: 44MBP10L
10 л.
продукта не е в наличност
913.40 лева
(€ 467.02)

Разфасока в туби от 10 л за третиране на 100 дка

В A C T O F I L ® A

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
ВactoFil® A е микробиологичен препарат представляващ комбинация от почвени микроорганизми и хранителна среда. Населяват най-плиткия почвен слой. Активността им протича в температурния интервал от 5 до 30 градуса, при рН на почвите от 5,0 – 8,0, при съдържание на хумус не по-малко от 1% и при нормална влажност. При по-ниски температури забавят, а в последствие преустановяват дейността си и образуват спори. На кисели почви с рН под 5,0 процесът на азотфиксация е непълноценен или въобще не протича. В условия на суша активността на бактериите намалява, без да се преустановява напълно. От 2009 година се влагат и щамове, които са най-активни при температура 6 – 10 градуса. Това повишава ефективността на препарата при предсеитбеното торене през есента и при пролетното подхранване на растенията.
Микроорганизмите на препарата живеят в симбиоза с растенията и със себе си. Хранят се с отделяните от растенията сокове, участват в процесите на разграждане и минерализиране на органиката в почвата Играят ролята на посредник между растенията и намиращите с в почвата хранителни вещества, като осигуряват равномерно и балансирано хранене на растенията през целия период на вегетацията.
Общото количество на хранителните елементи, които микроорганизмите могат да доставят на растенията възлиза до 8-10 кг азот, 3,5 – 4 кг фосфор и 3,5-4 кг калий на декар за период от една година.По -важна обаче е функцията им да доставят на растенията микроелементи, да предизвикват синтезиране на растителни витамини и фитохормони (cinetines, auxinos, gibberellins), да биосинтезират разтворими и неразтворими полизахариди, да извършват обеззаразяване на почвата. След измирането им в почвата остава допълнително около 500 кг./дка органична маса.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ВactoFil®А е предназначен за предсеитбено торене и пролетно подхранване на едносемеделните растения (житни култури, царевица сорго, луковични растения и тревни площи). Внася се чрез инкорпориране по време на предсеитбената подготовка на почвата. Водещ принцип е, че колкото по-дълго микроорганизмите бъдат в почвата, толкова ефектът от употребата на препарата е по-голям. При пролетно подхранване на есенниците препаратът не се заорава, като за проникването му в почвата се използва атмосферната влага.

 

ДОЗИ И СРОКОВЕ НА ТОРЕНЕ
При третирането на царевица ВactoFil® А се внася с първите пролетни предсеитбени обработки на почвите в дозировка 100 мл./дка разредени с 20 – 40 литра нехлорирана вода. С това се дава възможност още до сеитбата микроорганизмите на препарата да натрупат необходимите на растенията хранителни вещества и растителни хормони, които да осигурят бързо им поникване и успешно развитие на коренната им система. При всички случаи преди сеитбата е необходимо да се направи почвен анализ за да се установи дали наличните в почвата запаси и очакваното натрупване на такива вещества от ВactoFil® А през вегетацията ще може да покрие потребностите на растенията както за цялата вегетация, така и през периода на най-интензивно извличане на веществата. В случай, че се очертава дефицит е необходимо да се извърши допълнително подхранване с минерални торове. Трябва да се помни, че храненето на растенията се определя не само от количеството на азота, фосфора и калия, а от нивото на най-малко достъпния елемент.
При третиране на есенниците използването на ВactoFil®А трябва да се съобрази с предшественика и запасеността на почвите с хранителни елементи, както и с евентуалната предишна употреба на препарата. Ако предшественикът е бил култура, която се прибира по-рано от полето или се прави повторка и растителните остатъци на предшественика са били третирани с ВactoFil®, обикновено не се тори.
Ако предшественикът е бил пролетна култура, която е третирана с някой от вариантите на препарата, но растителните остатъци не са били третирани, тогава се внасят 50 мл./дка ВactoFil® А, разредени в 20 – 40 литра нехлорирана вода. Ако на това поле е имало култура, която не е била торена с ВactoFil® и чийто растителни остатъци не са били третирани през лятото, или предшественикът е бил култура, която напуска полето по-късно, се внасят предсеитбено 100 мл./дка ВactoFil® А разредени в 20 – 40 литра нехлорирана вода.
Ако ще се сеят есенници на поле, на което за първи път се предвижда използването на ВactoFil®, тогава дозата е 150 мл./дка разредени в 20 – 40 литра нехлорирана вода.

При пролетното подхранване се внасят още 100 мл./дка ВactoFil®А разредени в 20 - 40 литра нехлорирана вода. Ако реакцията на почвения разтвор (рН на почвата) е по-малко от 5,0, но не е по-ниско от 4,0, е необходимо при подаването на заявката да се съобщи за стойността на рН на блока, за да може да се произведе такъв подвариант на ВactoFil® А, който да отговаря на киселинността на почвата. Ако рН е по-малко от 4,0 е необходимо да се преприемат мерки за нормализиране на реакцията на почвения разтвор и след това да се пристъпи към употребата на ВactoFil®.
Както може да се види от табличката за влиянието на рН върху приемането на хранителните елементи при рН около 4,0 усвояемостта е между 0 и 30% от необходимите количества, независимо дали тези количества ги има в почвата или не.
Редовната употреба на ВactoFil® намалява нуждата от химически торове. Препаратът има обаче определени възможности и за получаването на високи добиви е добре да се прибягва към корективно торене с минерални торове без да е необходимо да се прекъсва обичайната експлоатация на земите. Необходимо е да се има предвид, че при комбинираното използване на ВactoFil® и минерални торове усвояемостта на последните се увеличава от 60 – 65% на 90 – 95%. При комбинирано използване на ВactoFil® и минерални торове трябва да се спазва следния порядък: първо се внася ВactoFil®, а след няколко дни и минералните торове. Обратен е редът, ако се тори с ВactoFil® и оборска тор.
Срокът на годност на препарата ВactoFil® е шест месеца, при положение, че се съхранява оригинални опаковки в неразпечатан вид, на сухо, защитено от пряко слънчево греене място при температура до 1 - 4С°. Преди внасянето на препарата е необходимо да се вземат почвени проби и да се установи запасеността на почвата с основните хранителни елементи и рН на почвата.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg