BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
SUKACLEAN-GR/C = CHCELAN GC ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА МАЗНИНИ 1 КГ
SUKACLEAN-GR/C = CHCELAN GC ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА МАЗНИНИ 1 КГ
каталожен номер: 010-083101
1кг.
продукта е в наличност
105.00 лева
(€ 53.69)

Описание:

SUKAClean-GR/C = CHCELAN GC е прахообразен препарат на базата на микроорганизми, ензими и хранителни компоненти, който разграждат и усвояват мазнини, целулоза, нишесте, повърхностно-активни вещества и други  в канализационни системи, мазноуловители, колектори, шахти, утайници, септични ями  и др. места където се натрупват органични мазнини.

-  Бактериално число: 2.1х109/ гр. 
-  Разходна норма на препарата – 1 гр. препарат на 1 кг. мазнина
-  Третиране на канализационна система:
При запушване или наслоени мазнини по тръбите: 5 гр. на линеен метър.
Профилактично третиране: 1 гр. на линеен метър. в 1 л – 2 л. хладка вода, изчаква се 35-40 мин. и се излива в точка от канализационната система.
Препоръчително е третирането на канализационната система да се започне от най - високата точка на сградата, за да почисти тръбите надолу. Също така желателно е процедурата да се направи късно вечер или друго време, в което няма хидравлично  натоварване на канализационната система.

За начин на употреба на SUKAClean-GR/C за разграждане на мазнини в мазноуловители, колектори, шахти, утайници, септични ями, моля свържете се със служител на Еко Макс Био ЕООД за да Ви консултира.

Предназначение:
SUKAClean-GR/C  е предназначен за третиране на мазниноуловители, колектори и тръби на канализационни системи. 

SUKAClean-GR/C,  е най-мощната комбинация от ензими и бактерии, предлагана  на пазара за разграждане на мазнини в канализационната мрежа на урбанизирани територии, където не се допуска заустване на производствени отпадъчни води, които не отговарят на нормите за максимално допустими концентрации на вещества съгласно
 Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.). Отпадъчните води от съоръжения и производствени дейности, които не отговарят на изискванията за заустване, се третират с SUKAClean-GR / C. По закон се предвиждат местни пречиствателни съоръжения преди включване на отпадъчните води в канализационната мрежа на урбанизираните територии. Тези съоръжения   се третират  с SUKAClean-GR/C.

Отпадъчните води от кухните на обществено-обслужващи обекти (ресторанти, столове и др.) се включват в канализационната система след преминаване през мазниноуловители  SUKAClean-GR/C е препарата с който трябва да се третира мазниноуловителя за да не се предизвика запушване или др. проблеми с канализацията.

 
 
 

(Фиг.1.) се поставят в ресторанти и столове с цел излишъка от мазнини да не премине в канализацията. Основните проблеми с тях са: нужда от често изпразване, струващо пари и време; залпово преминаване на мазнини в пречиствателната станция и съответно плащане на глоби; натрупване на миризми.
Проблемите със запушването и затлачване на отходни тръби са свързани с натрупването на хранителни отпадъци по стените на тръбите (Фиг.2.).

 
 

 

 С времето органичните отлагания се увеличават и промивката на системата с препарати или с вода под налягане не са в състояние да отстранят отлаганията. Нещо повече, постоянната употреба на химически препарати може да повреди системата и да доведе до скъп и труден ремонт. Натрупването на органични отлагания води и до формиране на неприятни миризми, които не могат да се отстранят по никакъв начин.

Как действа SUKAClean-GR/C?
SUKAClean-GR/Cе прахообразен препарат на основата на микроорганизми и ензими.
 Микроорганизмите живеят и се размножават, използвайки отпадъците  /мазнини, косми, сапун, повърхностно актовни вещества и др. органични отпадъци/, като източник на храна. За целта те произвеждат ензими, които разрушават сложните органични молекули на по-прости, които впоследствие влизат в клетките на микроорганизмите, където и завършва процеса на разграждане.
 
SUKAClean-GR/C включва липаза за разграждане на мазнини, протеаза за разграждане на протеини (каквито са месото и сиренето), амилаза за разграждане на нишесте (основен компонент в картофите, хляба и ориза), целулаза за разграждане на целулозните влакна на плодове и зеленчуци и др.

 
 

      

Принцип  на работа:

- Принципа на разграждане е копиран от природата. Там всички органични вещества, независимо от това дали са от животински или растителен произход се разграждат по един и същи принцип и така се осъществява кръговрата на материята в природата.  

Първо ензимите, като готвачи подготвят храната за бактериите, като раздробяват дългите полимерни вериги и ги превращат в мономери за да послужат за храна на бактериите.

Всяка една бактерия изяжда толкова храна колкото е собственното и тегло за една минута. Щом има храна, бактериите се размножават /клетъчно деление/  на всеки тридесет минути.
В един грам препарат има около един трилион бактерии и на всеки тридесет минути те се удвояват при благоприятни условия. Характерно за процеса на декомпозиране на органичните вещества е, че всеки ензим работи само на един субстрад на принципа ключ ключалка.

Така, че липаза разгражда само мазнини, протеазни само протеини и т.н.

 
 

 

 Предимствата на SUKAClean-GR/C:
* SUKAClean-GR/C не е химичен продукт.
*Съкращава броя изпразвания на мазниноуловителя, като след някол
комесечно третиране отпада напълно нуждата от почистването му.
*Премахва миризмите.
*Разгражда мазнините и не ги пропуска в канализацията.
*Предпазва от затлачване и „връщане” на канализацията.

*Продукт без съдържание на сода или киселина, безопасен за тръби и мазниноуловители
*Екологично чист продукт, подпомагащ ефективно цялостната система за обработка на отпадъците.

*SUKAClean GR/C е биологичен продукт за разграждане на  мазнини. Процеса на биологична деградация  е 100% безопасен за човешкото здраве и напълно безвреден за природата.  

*Замърсяването ще бъде погълнато от микробите и разградено до въглероден диоксид и вода.
Редовното третиране с препарат SUKACLean GR/C Ви гарантира безпроблемна работа от мивката до последната точка на канализационната система независимо от това дали сте на централна канализация или на децентрализирано обработване на отпадъчната вода.

 

 SUKAClean-GR/C
Biological Product for Grease Degradation

 

1. INTRODUCTION:

SUKAClean-GR/C, a blend of bacteria and enzymes, is used for degradation of grease, which would solve the problems of pipeline obstruction caused by organic grease for kitchen, restaurant, hotel, meat and food processing plants.
The bacteria are natural, not genetically-engineered. The enzyme concentration is the most powerful on the market. SUKAClean-GR/C is non-poisonous. It does not attack inorganic materials, like plastic, rubber and metal, only for organic wastes like grease, food particles. It creates no heat, no fumes, no boiling. This makes SUKAClean-GR/C safe for people, plumbing and the environment.

2. WORKING PRINCIPLE:


In nature all animal and vegetable matter, from insects to mighty oaks, is broken down and recycled into plant food by enzymes and bacteria. SUKAClean-GR/C uses this same principle to biodegrade animal and vegetable waste in pipes. SUKAClean-GR/C can change the protein, grease, oil, toilet roll, residue of food and other organic waste into water and CO2.
Like all living things, bacteria must eat to survive. Fortunately certain types of bacteria will use for food the grease, hair, soap film and all the organic waste that tend to clog peoples drains.
Enzymes act like short order cooks. They prepare food for bacteria by breaking large molecules down into a size the bacteria can “swallow”. Each enzyme works on one specific type of molecule. For example, the protease enzyme only works on protein. Lipase work only on fats.
The bacteria are dormant while in the jar. When mixed with water they come to life in about 30 minutes. In fact, they work on contact. When the bacteria revive they are hungry. Each one eats its weight of waste every minute-and they never sleep! As a result of eating and growing they start to multiply though cell division. Their number will double every 30 minutes under favorable conditions.

3. FEATURES:


SUKAClean GR/C Biological Product for Grease Degradation is 100% safe to human body. The pollution will be engulfed by Microbial contaminant and decomposed into carbon dioxide, water and trace minerals, which is the environmental protection products as not cause secondary pollution to the environment.

There is no need to used mechanical equipment and electrical device when face pollution and congestion. Just put the diluted SUKAClean GR/C Biological Product for Grease Degradation into pipeline, which will solve the problem thoroughly with automatically and effective.
4. ADVANTAGES:

SUKAClean GR/C Biological Product for Grease Degradation is neither chemical products, which may have smoke, boiling, and accompanied pungent odor, nor cleaning pollutions by
mechanical, which may inconvenient while operating. There are sewage adhere to the pipeline, which make the diameter of pipeline block and also produce peculiar smell. The chemical and mechanical dredge are only the emergency ways to so
lve the blocks and often solve partially, which are not keep smooth of the pipeline for a long time.
The chemical products can only make effect in the bottom and blocks of the pipeline and
cleanup the pipeline partially while using it to the pipeline. The cleaning will not last for a long time if there is water to wash out the products, and will produce secondary pollution to the environment.
SUKAClean GR/C Biological Product for Grease Degradation hides in the pollutants, which
can breed and devour continuously to fill the inner and all length of the pipeline. The activity can make effect to all the pollutant to make
smooth to the pipeline, and will not have secondary pollution and damage to the environment.
The ultimate benefits are: economy, safety and environmental

 
 
 

   
© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg