BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИЯ: "ЕКОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ"

Опазване на околната среда
Влияние на противообледенителните материали на растителността

Линк към противообледенителни материали: тук


Дълго време решаващ фактор за приемането на решението, какъв продукт да се използа, е било въздействието на противообледенителните материали на травата, дърветата, храстите и насажденията. Макар че най-важният критерий за избора на противообледенителния материал си остава ефективността му, хората искат да бъдат уверени, че решавайки единия проблем, те не си създават друг. За съжаление, ако вие само четете текста на етикета на опаковката, то, най-вероятно, ще си съставите неправилно мнение относно въпроса за влияние на растительността. Болшинството компании, продаващи противооблединителни материали, заявяват, че техния продукт невреди на растителността, други просто избягват този въпрос.
Какви са обаче фактите?
Истината е в това, че всички обикновени противообледенителни материалы могат да оказват вредно въздействие на растителността. Но, при правилното им приложение,съществува само много малка вероятност, те да бъдат вредни за тревата, дърветата и храстите. Но да разгледаме този въпрос по детайлно.
По-голямата част от състава на противооблединителните материали са безопасни за растителността
Макар, че в света съществуват много търговски марки противообледенителни материали, всички те съдържат един материал или смес от два, такива като калциев хлорид, натриев хлорид, магнезиев хлорид, калиев хлорид,или карбамид. Но все пак,всички тези материали могат да предизвикат пожълтяване или отмиране на растителността, ако се прилагат в голямо количество.
Обаче между тези материали съществуват фундаментални разлики. Някои от тях постоянно се използват в селското стопанство. Калциевият хлорид се използва като източник на калциеви йнои за редица плодове и зеленчуци.
Магнезиевият, калиевият хлориди и карбамида се добавят в почвата като хранителни добавки за растенията.
От друга страна, натриевият хлорид, основен компонент почти във всички съставни материали, не се приема като хранително вещество за растителността. И наистина, изпитанията показват, че натрият влияе негативно на почвената структура.

Умеренността
- ключ за успеха

От съществено значение, е да се използват противооблединителните материали ограничено, само в достатъчното количество заразрушаване на връзката на леда и снега с покритието. После е необходимо да се отстрани с лопата снега и леда от чувствителната растителност. Съберете снега и леда на тротоара в местата за паркиране, ако това е възможно, или само върху тази трева, която е най издръжлива.
И още един съвет - садете устойчиви към солите дървета, храсти, и растения в местата, които ще бъдат обработвани с противообледенителни материали. Изследованията показват, че някои видове са много по устойчиви, от други.
И, последно, за да предотвратите вредното въздействие на растителността, използвайте противообледенителни материали в умерени количества. И използвайте този материал, ефективността, на който е поголяма при по-малко количество. Например на калциевия хлорид обикновено са необходими 20-130 гр. на 1 м2  за ефективна обработка, на „АйсМелт” – 15 –15 -100 гр на 1 м2 за разрушаване на ледените образования.

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ
 
Съществуващи продукти
 
Използването на противообледенителни продукти за почистване на сняг и лед от пътища, тротоари, паркинги и други е обща практика навсякъде днес.
Списъкът с материали, които се използват най-често е доста кратък. Той включва следните съединения:
§ Натриев хлорид (твърда сол)
§ Калциев Хлорид
§ Калиев Хлорид
§ Урея
§ Магнезиев Хлорид
§ Натриев Ацетат
§ Калциев Магнезиев Ацетат
§ Амониев Нитрат
§ Амониев Сулфат
§ Различни смеси от гореспоменатите, с без абразиви (като пясък и др.)
 
Най-използваните материали са натриевия хлорид, калциевия хлорид, калиевия хлорид и магнезиевия хлорид. Урея, амониев нитрат и амониев сулфат са синтетични материали, които най-често се използват като изкуствени торове.
 
Как действат противообледенителните материали?
 
По принцип всички противообледенителни препарати работят по един и същи начин. Те понижават точката на топене на леда или снега и превръщат сместа в течна или полутечна маса. Твърдите химични соли взаимодействат с леда и снега образувайки солни разтвори. Тези солни разтвори се разпространяват под леда или натрупалия сняг и ги подкопават премахвайки връзката с пътната повърхност. Количеството лед, което ще бъде стопено с определено количество химикал намалява с падането на температурата на сместа. При определена гранична (крайна) "евтектична" температура солните разтвори не могат да съществуват и топенето спира.
Действието на топене на химичните вещества се усложнява от факта, че някои солни разтвори произвеждат топлина по време на разтваряне, докато други я изискват. Вариациите в температурата на въздуха ,дали тя намалява или се повишава по време на апликацията, също влияе върху поведението на реагентите.
Стопяването на лед с помощта на химикали, предизвиква първоначално падане на температурата, последвано от постепенно повишаване с топенето на леда.
Основните практически последици от прилагането реагенти за зимно поддържане на пътища са: намаляване на зимната хлъзгавост(увеличаване коефициента на сцепление); премахване (разтопяване) на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на заледени участъци
Изкуствените торове работят по подобен начин, въпреки че не образуват солен разтвор. Всички те са разтворими във вода и получения разтвор действа намалявайки точката на топене на снега и леда.
Въпреки че общоизвестните противообледенителни продукти работят принципно по един и същи начин, те се различават по своята ефективност. Определящите фактори са температурните граници, поведението на реагентите, количество на изисквания материал и продължителността на действието на топене. Съображенията свързани с околната среда са също особено важни.
Температурни граници
Най-важното измерване за ефективността на даден противообледенителен материал е температурният обхват, в който може да действа (в приемлив период от време). Практичните най-ниски температурни граници на тези материали се определя като ефективни в рамките на 15-20 мин след нанасянето и са посочени по-долу. При преглеждането на противообледенителните продукти въз основа тяхната ефективност при практични температури листа е както следва.
1. Калциев Хлорид (-32C)
2. Магнезиев Хлорид (-15C)
3. Натриев Ацетат (-15C)
4. Калциев Магнезиев Ацетат (-15C)
5. Калиев Хлорид (-11C)
6. Урея (- 9С)
7. Натриев Хлорид (-7-6С)
8. Различни смеси (-7-6С)
 
 
Поведение на реагентите
 
За да бъде ефективен противообледенителя, той трябва бързо да сформира разтвор. Този разтвор прониква през леда и разрушава връзката му с пътната повърхност. Има основни разлики относно това, как различните съединения образуват солен разтвор при ниски температури. Калциевият и магнезиевият хлорид са течности в естествения си вид и имат афинитет към завръщане в течно състояние. Още повече, когато твърдата форма на тези съединения направи контакт с вода те отделят топлина. В практиката, когато калциевия или магнезиевия хлорид направят контакт с лед или сняг те веднага извличат вода, за да образуват силен солен разтвор, отделят топлина, за да подсилят противообледелителния ефект и образуват повече солен разтвор. Този процес продължава да се повтаря.
Натриевият и калиевият хлорид са твърди вещества в естествения си вид. Когато направят контакт с влага те също ще се разтворят, за да направят силен солен разтвор, но за да направят това те трябва да погълнат топлина от околната среда. Урея, амониев нитрат и амониев сулфат също се разтварят (въпреки че не сформират солен разтвор), когато направят контакт с влага, но също трябва да погълнат топлина преди да се сформира разтвора.
 
Други фактори
 
Друг фактор определящ ефективността на противообледенителните продукти е количеството материал нужно, за да се постигне подкопаване на леда или снега. Най-добрия начин да сравнят материалите е да се провери количеството лед, което те могат да стопят килограм-за-килограм при нормални температурни условия за приемлив период от време. При преглеждане на материалите въз основа количеството повечето потребители ще изберат на първо место калциев хлорид, а след него магнезиев хлорид и натриев хлорид.
Последно измерване за ефективността на противообледенителя е продължителността на действието му. Очевидно е, че колкото по-дълго действа противообледенителя, толкова по-рядко ще се налага повторното му прилагане. Естествения вид на химичните вещества има най-голям ефект върху продължителността на действие на противообледенителите. Тези, които са течности като калциевия и магнезиевия хлорид - остават в солен разтвор по-дълго, защото са устойчиви на изпарение.
Освен физичните им свойства формата на противообледенителите е също важна. Изследване потвърждава, че по-кръгли частици имат определени предимства в действието си. Кръглите частици правят контакт с по-малка повърхностна част от тези на люспи или гранули с неправилна форма.По този начин са по ефективни при вертикално навлизане в ледения слой, отколкото при хоризонтално. Това се отразява в по-бързо проникване през леда и снега до настилката и по-бързо разрушаване на връзката с нея.
 
Екологични аспекти
 
Значителен акцент е поставен върху въздействието на околната среда на противообледенителите и много изследвания са били проведени. Почти всички от тези проучвания са показали, че като се има предвид алтернативата на опасните условия, ползата от противообледенителите далеч надхвърля техните потенциални недостатъци..
Остатъци. От разгледаните материалите, единствените, които могат да оставят твърди остатъци са тези, които в естествения си вид са твърди вещества.
· Ефекта върху растителността. Всички от разгледаните материали имат потенциал да повредят растителния живот. Обаче в количествата препоръчани за поддръжка на пътищата заплахата за тревата, дърветата и храстите е минимална. Натрупването на сол е почти винаги в следствие на неправилно съхранение, и приложение.
· Ефекта върху бетона. Много са загрижени относно ефекта на противообледенителите върху бетона. От разгледаните материали само амониев нитрат и сулфат химически атакуват бетона. Другите не атакуват химически бетона, но могат да повлияят на точката на замръзване на водата. Когато точката на замръзване на водата намалява, броят на циклите замръзване-затопляне, през които минава водата може да се увеличат. Разширението на замръзналата вода (хидравлично натоварване) може да надвиши силовите граници на бетона. Резултатът от това може да доведе до начупване, но това може да се минимизира ако бетона е с добро качество.
Разумното използване на противообледенителите ще намали вредата върху бетона. Бързото премахване на кишата и остатъците от противообледенителите от бетонната повърхност допълнително ще намали възможността за вреда.
Обективен преглед на изпълнителните способности на общите противообледенителни съединения открива значителни разлики в тяхното изпълнение.
 
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПАРАТИ
АЙСМЕЛТ – СОЛ – МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД- КАЛЦИЕВ ХЛОРИД- АЦЕТАТИ
 
Реагентът “АЙСМЕЛТТМ” представлява смес от натриев хлорид (NaCl) и калциев хлорид (CaCl2) в съотношение 4:1. Сместа е получена в промишлени условия, което гарантира постоянство на състава. Суровините са химически чисти - гаранция за липса на вредни примеси, замърсявания.
- АЙСМЕЛТтм понижава температурата на замръзване на водата и работи при температури до -200оС
- При температура на въздуха -20оС всеки грам от реагента разтопява 12 грама лед, за 2 часа и 5,5 грама за 30 минути. При температура - 15,50С 1 грам за 2 часа разтопява 4,1 грама лед , като за същото време натриевия хлорид разтопява 2.9 грама , а 98%-ен CaCl2 -4 грама, 70%-ен -2,8 грама. За 30 минути натриевия хлорид не разтопява нито грам.
- Благодарение на хигроскопичността на калция и на екзотермичния процес на разтварянето му нараства скоростта на разтваряне на натриевия хлорид и топенето на леда. При температура от – 8,50С – работна температура препоръчана за използване на солта, след 30 минутен контакт на реагента с леда АЙСМЕЛТтм разтваря 75-85% от лед, а солта само 20-25%.
От сравнителния анализ на равновесната топяща способност на противообледенителните материали (грама лед/ 1 г реагент) (табл.1) е видно, че топящата леда способност на АЙСМЕЛТтм е най-висока.
· Гранулите на АЙСМЕЛТтм се задържат по-добре на ледената повърхност благодарение на конфигурацията си (гранули с неправилна форма), проникват по-дълбоко и по-бързо, от кристалите на натриевия хлорид през леда към повърхността на пътното покритие, а образувания в резултат на топенето разтвор разрушава.
сцеплението на леда с пътното покритие, което способства механизираното почистване на леда и снега.
·  Присъствието на калция понижава количеството на натриевите йони и съответно вредното им въздействие върху околната среда.
·    АЙСМЕЛТтм е слабо хигроскопичен и не сбива при съхранение в опакован вид.
По такъв начин АЙСМЕЛТтм съчетава в себе си най-добрите свойства на изходните компоненти. Ефективността му на противообледенителен реагент се обусловя от високата му хигроскопичност и термодинамични свойства. Наличният в състава му калциевият хлорид активира процеса на разтваряне на натриевия хлорид и по този начин увеличава скоростта на топена на леда или снега.
Съединяването на тези две вещества е дало възможност да се получи реагент с мощно, многократно усилено разтопяващо действие. Изпитанията проведени в Санк-Петербургския Институт по солепро-изводство показват, че термодинамичните свойства на АЙСМЕЛТтм се проявяват най-добре при съотношение NaCl:CaCl2 (80%:20%). Изменение на това съотношение по посока увеличаване съдържанието на CaCl2 води след себе си до снижение на топящата способност на АЙСМЕЛТтм. АЙСМЕЛТтм оказва по-малко въздействие на околната среда. За топенето на едни и същи обеми, лед или сняг, неговия разход е 1,5 – 2 пъти по-малък от използваните понастоящем противообледенителни материали, което рязко намалява натоварването на околната среда.
Калцият, съдържащ се в АЙСМЕЛТтм – e необходимо хранително вещество за растенията, структурира почвата и способства за усвояване от растенията на необходимите хранителни вещества, предотвратява постъпването в растенията на радиоактивен стронций.
Следва да се отбележи, че в страни където на зимната поддръжка на пътищата се отделя голямо внимание (САЩ, Канада, Англия, Швеция) най-разпространените продукти за топене на леда са натриев хлорид, калциев хлорид, а също така и техните ефективни смеси.
Физическа характеристика на хлоридите, позволяваща им да премахват леда от улиците, магистралите, е тяхната способност да понижават точката (температурата) на замръзване на водата и по такъв начин да предотвратяват и реверсират (обръщат в обратна посока) процеса на ледообразуване.
Посредством съчетаване на свойствата на калция и натрия в един продукт се получава реагент, чието мощно топящо действие се осигурява от състоянието на влизащите в състава му вещества, при което съвместното им действие води до по-голям ефект от сумата на индивидуалните им въздействия (синергичен ефект).
 

АЙСМЕЛТ™ - 25 КГ - ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ
25 кг.
АЙСМЕЛТ™ - 25 КГ - ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ
Цена: 36.00 лева
АЙССТОП 5 КГ- ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ
5 кг.
АЙССТОП 5 КГ- ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ
Цена: 12.00 лева
АЙССТОП 3 КГ- ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ
3 кг.
АЙССТОП 3 КГ- ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ
Цена: 8.00 лева
КХ-25 - БЪРЗО ДЕЙСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА РАЗТОПЯВАНЕ НА ЛЕД И СНЯГ
25 кг.
КХ-25 - БЪРЗО ДЕЙСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА РАЗТОПЯВАНЕ НА ЛЕД И СНЯГ
Цена: 38.00 лева
ПРЕМЕЛТ – 25 КГ - ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ ПО ПЪТИЩАТА
25 кг.
ПРЕМЕЛТ – 25 КГ - ПРЕПАРАТ ПРОТИВ ЗАЛЕДЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ ПО ПЪТИЩАТА
Цена: 36.00 лева
© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg