BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИЯ: "ПЧЕЛНА ОТРОВА"
СТАТИЯ:

 Пчелната отрова е четвъртият продукт от пчелите.
 Тя е секрет от двете отровни жлези на пчелата. Пчелната отрова представлява прозрачна течност с кисела реакция, горчив вкус, характерна миризма и добре изразени бактериоубйствени свойства. Пчелата използва пчелната отрова за индивидуална защита и за опазване на пчелното семейство от врагове.


 ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА

Прясно добитата пчелна отрова е безцветна до жълтеникава опалесцираща течност със сладникав вкус и характерна миризма. След време вкусът й преминава в горчив. Пчелната отровата има кисела реакция рН 4,5-5,5 и относително тегло 1,1313. Оставена на въздуха бързо се освобождава от летливите си съставки и изсъхва. Сухото вещество е около 30-45%, от което около 80 % са пептиди и белтъци. В летливата фракция са доказани освен вода и n-амилов, изоамилов и етилов ацетат. Пчелната отрова не се разтваря в спирт. Разтворима е във вода и киселини.
 Сухата пчелна отрова има сивобелезникав цвят, дразни силно лигавиците на носа и очите.
Устойчива е на загряване до 115 °С и на замръзяване.
В сух вид може да се съхранява с години без да загуби токсичните си свойства.
Устойчива е спрямо основи и киселини. Под влияние на някои бактерии и храносмилателни ензими загубва активността си.


 ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА И СЪСТАВ

 В състава на пчелната отрова влизат белтъци, липоиди, стеарини, киселини, основи, въглехидрати и др. Чрез електрофореза са изолирани 8 фракции белтъци. Захари - в пчелната отрова са 2-6%. Добитата с колектор пчелна отрова, която не е замърсена от пчелен прашец, нектар и части от пчели не съдържа захари. Мастоподобните вещества в пчелната отрова са 1-3%. Свободните аминокиселини са около 1%. Хиалуронидаза - в пчелната отрова е 2-3%. Тя разгражда хидролитично хиалуроновата киселина, което способства за проникването на отровата в тъканите.
Има алергизиращо действие.
Фосфолипаза-А - в пчелната отрова заема 14 % от сухото вещество. Тя разгражда фосфолипидите и ги превръща в токсини, които разрушават червените кръвни телца, другите клетки и субклетъчни структури. Понижава съсирването на кръвта и подтиска тъканното дишане.
Алфа-глюкозидаза - в пчелната отрова заема под 1 % от сухото вещество. Тя разгражда гликозидите в прашеца и нектара.
Липофосфолипаза - (Фосфолипаза В) в пчелната отрова заема под 1 % от сухото вещество. Тя неутрализира токсичното действие на Фосфолипаза-А и лизолецитина.
Мелитин - в пчелната отрова заема 50% от сухото вещество. Представлява полипептидна верига от 26 аминокиселинни остатъка. Той активира хипофизо-надбъбречната система и отделянето на надбъбречни хормони, които подтискат имунните реакции. Хемолизира червените кръвни клетки и причинява свиване на гладката мускулатура. При по-високи концентрации разрушава клетъчните мембрани на мастоцитите и базофилните клетки, настъпва освобождаване на биогенните амини – хистамин и серотонин, предизвикващи разширяване на кръвоносните съдове, увеличаване пропускливостта на капилярите, спадане на кръвното налягане и спазъм на бронхите. Стимулира простагландина като увеличава простациклина. Така противодейства на тромбообразуването и предпазва кръвоносните съдове от атеросклеротични увреждания.
Притежава лъчезащитно действие. Апамин - в пчелната отрова заема 3% от сухото вещество. Изграден е от 18 аминокиселини. Той увеличава количеството на надбъбречните хормони (кортизол и адреналин) и повишава кръвното налягане. Няма антигенни и алергизиращи свойства. МСД-пептид - (пептид 401) в пчелната отрова заема 2% от сухото вещество. Съставен е от 22 аминокиселини. Той лизира гранулите на мастоцитите при което от тях се отделя хистамин, серотонин, хепарин и хомотрипсиноподобен протеолитичен ензим. Спада към групата на хистамин-либераторите. Увеличава капилярната пропускливост. Има противовъзпалително действие. По-активен е от хидрокортизона.
Адолапин - съставен е от 103 аминокиселини. Притежава противоболково и противовъзпалителни действие. 

ЛЕЧЕБЕН ЕФЕКТ

 1. Противовъзпалително, разсейващо, подобряващо храненето и обезболяващо действие в областта на засегнатия участък.
 2. Токсините от отровата оказват дразнещо действие върху периферния рецепторен апарат и се предават на централния мозък. Той стимулира системата хипофиза-надбъбречни жлези да отделя противовъзпалителни хормони и кортизон
. 3. Пчелната отрова блокира предаването на импулсите в нервната система т.е. прекъсва или отслабва нормалните връзки в нея.
4. Увеличава мускулната сила на сърцето.
5. Увеличава притока на кръв към мозъчните съдове и сърдечните коронарии.
6. Отслабва алергичния бронхоспазъм.
 7. Отслабва условните рефлекси.
8. Увеличва обемната скорост на сърцето и сърдечната дейност.
 9. Понижава кръвното налягане, което има периферен характер. Обуславя се от отпускането на гладката мускулатура на кръвоносните съдове.
10. Оказва общо болкоуспокояващо и аналгетично действие.
11. При хора, в чиято кръв се съдържа имуноглобулин-С се увеличават защитните антитела и имунитета.
12. При хора, в чиято кръв се съдържа имуноглобулин-Е предизвиква бурна алергична реакция и не създава защитни антитела.
Лечението с пчелна отрова започва винаги след предварително изпитване чувствителността на болния към отровата и изключване на противопоказанията за лечение с нея.
 Болни с повишена чувствителност или с имунитет не подлежат на лечение.
Пчелоужилване Най-старият метод, при който живата пчела сама, непосредствено внася всички съставки на отровата в тялото на болния. Този метод се прилага и досега широко в народната медицина и дори в някои лечебни заведения в ОНД, Япония, България и др. Дозира се по броя на ужилванията, които варират от няколко на ден до 25-30 дневно при обща доза 180-200 ужилвания за един курс на лечение. Инжектиране на стандартизирани препарати, съдържащи пчелна отрова Инжектирането на препарата става вътрекожно или в дълбочина в областта на болестното огнище, както и в областта на съответния сегмент на гръбначния стълб. Лечението се провежда ежедневно или през ден.
Дозировката е според схемата за препарата, но винаги в постепенно повишаващи се количества, като се следи внимателно за ответната реакция от страна на болния.
Продължителността на курса на лечението е в зависимост от естеството на заболяването, неговия стадий и пр. При т.нар. дълъг курс се изпълняват 20-30 сеанса в продължение на 6-8 седмици при обща доза 300-500 пчелни единици (Една пчелна единица (ПЕ) е количеството отрова, получено от една пчела, и се равнява на 1.10-5 mg. суха пчелна отрова). Този курс се прилага при ревматоиден артрит, бронхиална астма и др. При късия курс на лечение се изпълняват 12 сеанса в продължение на 2-3 седмици при обща доза 150-200 пчелни единици. Прилага се при неврити, тромбофлебити и др. Eлектрофореза с пчелна отрова Eлектрофореза с пчелна отрова.
Лечението е въведено през 1934 г. Неговото предимство пред ужилванията и инжектиранията на препарати от пчелна отрова се състои в това, че е безболезнено и осигурява значително подкожно депо, откъдето постепенно отровата навлиза в тъканите. Тъй като водните разтвори на пчелната отрова са нетрайни, разтварянето и става непосредствено преди провеждане на процедурата. Времетраенето на процедурите е от 15 до 30 минути при сила на тока 20-30 mА. Курс на лечение - 12-15 сеанса.
Фонофореза с пчелна отрова Фонофореза с пчелна отрова. Метод, при който отровата се внася в организма с помощта на ултразвукова енергия. Въведен е и е обоснован експериментално и клинично от П. Починкова през 1966-1972 г. Лечебният ефект се постига в резултат на комбинираното действие на ултразвуковата енергия и пчелната отрова. За контактна среда служи унгвент, съдържащ 150-300 mg пчелна отрова.
 Процедурата се извършва по лабилна методика - с придвижване на озвучителя върху огнището на поражението и в областта на съответния сегмент от гръбначния стълб. Тя е с времетраене 5-12 min при интензитет на ултразвука 0,3-1 W/cm2. Курсът на лечение е 12-15 процедури. Акупунктура с пчелна отрова Акупунктура с пчелна отрова. Въвеждането на отровата става в известните от древността биологично активни точки и зони (БАТ и БАЗ) на кожата. При това се постига съчетано действие на точковата терапия и на апитерапията, което води до по-добри терапевтични резултати. Осъществява се чрез пчелоужилване или инжектиране на препарати от пчелна отрова.
Микроелектрофореза и микрофореза. Внасяне на пчелна отрова в биологично активните точки на кожата.
Осъществява се с помощта на галваничен ток или ултразвукова енергия. Частични бани с пчелна отрова Частични бани с пчелна отрова. Методът се използва главно за лечение на горните и долните крайници. Той съчетава механизма на действие на пчелната отрова с топлинния ефект на водната среда.
 Прилага се при домашна обстановка и има изразен болкоуспокояващ и подобряващ кръвообращението ефект. Прилага се при нервно-циркулационни, вегетативно-дистонични, атеросклеротични и посттравматични смущения в оросяването на крайниците, както и при техните ставни и мускулни заболявания.
Външно приложение чрез механично втриване;
Външно приложение чрез механично втриване на мехлеми и линименти, съдържащи пчелна отрова. Използват се широко в лечебната практика на почти всички страни в Европа, Азия, Австралия и др. и са най-удобната форма за масова употреба при домашни условия. Прилагат се при болки от невралгичен характер, простудни и травматични мускулни и сухожилни процеси, деформиращи артрози (шипове) на различни стави и пр.
 При упорити случаи и рецидиви препаратът може да се втрива неколкократно в денонощието, като лечението продължава не по-малко от десетина дни.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg