BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИЯ: "БИОФЕРМИ"
СТАТИЯ:

Пазарът и търсенето на висококачествените биологични продукти в Европа нараства значително с всяка изминала година. Проблемите (“Луда крава”, “Шап” и др) свързани с начините на селскостопанско производство, увеличават интереса на потребителите към здравословните и екологично чисти храни.

Българските планински вериги и високопланински пасища съхраняват уникално за Европа биоразнообразие, зависещо от екстензивната паша и събирането на сено. Без извършването на тези земеделски дейности, биоразнообразието в екосистемите ще изчезне, а заедно с тях ще изчезне българската дива коза, императорският орел, планинските орхидеи, пеперуди, пчели и др. Поддържането на екстензивните пасищни системи е свързано с отглеждане на местните породи. Тези породи са част от генетичното наследство на селските райони в които са създадени и тяхното съхранение е от особено значение за България и за света. Те са ключов елемент за използването на планинските пасища и ливади, в които се намират много и разнообразни растителни и животински видове.

Планинският характер и намаленото използване на синтетични торове и пестициди през последните години, както и нашата по принцип чиста околна среда, са естествени предпоставки за развиването на биологични ферми и производството на разнообразни екопродукти.

© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg