BGtop
Био Форум » ЗА НАС КОНТАКТИ ОНЛАЙН ПОРЪЧКА СТАТИИ
E-Mail Абонамент
Получавайте на Вашия e-mail актуална информация за нови продукти, промоционални оферти, интересни статии и събития
Име, Фамилия:
Населено място:
Телефон:
E-mail:
СТАТИЯ: "БИОТОРЪТ И КАЛИФОРНИЙСКИТЕ ЧЕРВЕИ"
СТАТИЯ:

Биоторът е органичен материал, получен в резултат на храненето на червените калифорнийски червеи (Lumbricus rubellus u Eisenia foetida) с органични остатъци и пълното им превръщане във фекалии. Те са хомогенни, без миризма, богати са на органични вещества и се използват като тор.

Биоторът е мощно средство за увеличаване на добива и подобряване на качеството Биоторът е суха органична, рохкава, дребно гранулирана материя с тъмнокафяв цвят. Червеите се хранят с различни видове животински тор и други органични отпадъци. По време на храносмилателния процес тези суровини се променят благоприятно както химически, така и физически. Крайният продукт е биотор, най-добрият обогатител на почвата, който осигурява всичко необходимо за растенията.

Как действа върху растенията:
1. Хранително действие на макро- и микроелементи.
2. Мелиоративно действие на микроорганизмите върху почвата.
3. Биорегулативно действие на хумифицираната органична материя.
Биоторът съдържа всичките 16 елемента, необходими на растенията в концентриран вид. Запасите на азот, фосфор, калий, магнезий, калций и всички други полезни елементи са много пъти по-високи, отколкото в най-богатата почва. Тези хранителни вещества се усвояват лесно от растенията, но се освобождават постепенно според нуждите им (биоторът осигурява храна за растенията в продължение на 3 до 5 години).
Биоторът е най-добрият органичен тор, тъй като съдържа огромни количества полезни бактерии и други микроорганизми, много биологически активни стимулатори за растенията, витамини, аминокиселини и антибиотици, хормони, добавени към него при храносмилателния процес на червея. Те са много повече, отколкото в оборския тор, да не говорим за неорганичния тор. Особена ценност на биотора придават хуминовите киселини. Хумусът е основен резерв на храни- телни вещества, участва в образу- ването на водоустойчиви агрегати и подобрява водно-въздушния режим на почвите. Частиците на биотора имат овална форма, спомагат за аерацията на почвата, защото не се слепват. С подобряване структурата на почвата, растенията имат възможност да растат бързо. Биоторът задържа влагата и позволява отличен дренаж на почвата. Ненужната вода се прецежда, така че корените не изгниват. Това позволява по-икономично поливане. Биоторът притежава бактери- цидни свойства и създава в почвата условия, затрудняващи развитието на болести. Растенията по-лесно понасят студ и суша. Биоторът се използва като средство за подобряване растежа и развитието на растенията. В смес с торф той води до увелича- ване на биомасата на различните зеленчукови култури като: домати, краставици, марули, салати, зеле, тиквички и др. Това се дължи според редица изследователи на хормоналното действие на биотора.
При сравнението между растенията в биотор и растенията, kоито са засадени само в почва, богата на ауксини, гиберилини и цитокиселини, развитието на биомасата е същото. Те имат еднакви характеристики – хуминовите киселини, съдържащи се в биотора, имат същото действие като това на гиберелините.
Изпражненията на L.rubellus съдържат вещество със същото действие като това на ауксините.
Произходът на тези вещества не е установен, но вероятно са продуци- рани от различни вируси. Поради молекулярния строеж на хуминовите киселини в биотора, наличието на отрицателни заряди и обогатеността им на С и N те оказват благоприятно действие при протичането на химичните, биохимичните, биологичните, физичните и др. процеси в почвата, като по този начин подобряват почвените свойства и обуславят добри условия за развитие на растенията. Институтът по почвознание в Атина и Катедрата по почвознание в Агрономическия факултет към Атинския държавен университет са установили, че: Биоторът се явява един от най-важните и главни детоксиканти на пестицидите, внасяни в почвата. Той е и добър биологичен детоксикант на замърсени от уранодобива почви и почви, замърсени с тежки метали. Образуването на калциево-магнезиеви хумати и алуминиеви хелати с хуминовите киселини от биотора води до подобряване структурата на почвата – образува се среднозърнеста и водоустойчива, абсорбират се значителни количества продуктивна Н2О и хранителни вещества, които не се измиват от почвата.


ПО-ВАЖНИ ПРЕДИМСТВА НА БИОТОРА


• Осигуряване нормално развитие на растенията.
• Не съдържа фитопатогенни микроорганизми.
• Увеличава устойчивостта на растенията на патогенни микроорганизми.
• Подобрява влагоемкостта и стабилизира pH на почвата.
• В биотора се съдържат лесноусвоими и в значителни количества макро- и микро- елементи като: N, P2O5, K2O, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zu, Mn, Ti и др.
• Биоторът е обогатен на микроорганизми, фитохормони, ензими, витамини и др, които в оборския тор са в по-малки количества и в по- труднодостъпна форма.
• Хуминовите киселини силно преобладават (2,28 пъти) над фулвокиселините. Те най-често са свързани с хуминовите киселини и по този начин обуславят високо качество на органиката в биотора.
• Хуминовите киселини в биотора притежават отрицателни заряди, обуславящи задържането на редица хранителни катиони – Ca2+, Mg2+, K+, Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+ и др.
• Хуминовите киселини в биотора задържат катионите в почвата, което създава условия за абсорбирането им от корените на растението и транспортирането им в надземните вегетативни части.
• Хуминовите киселини на биотора спомагат за намаляване на изпарението на водата на почвата – до 30 %.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТ О НА БИОТОРА В БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ


• Увеличава се добивът. Резултатите от дългогодишното прилагане на биотор в САЩ показват, че добивът на картофите нараства с 40 до 70 %; на зеленчуците – с 30 %; на царевицата – с 30 до 50 %; на пшеницата – с 30 %. Ефектът се увеличава с годините вследствие натрупването на биотора в почвата.
• Биоторът, внесен в почвата, ускорява развитието на растенията, като узряването на плодовете става с 10 до 14 дни по-рано от плодовете на растенията, торени с друг тор.
• Подобрява се качеството на продукцията. Увеличава се с 15 до 45 % съдържанието на витамини в плодовете, зеленчуците и ягодите, на белтъчините в зърнените, на захар в кореноплодните, на нишесте в картофите. Плодовете стават по-едри, с по-ярки цветове и се увеличава срокът на съхранението им.
• Получават се екологично чисти продукти, където например нитратите са до 55 пъти по-малко в сравнение с нитратите, съдържащи се в продукти, торени с неорганичен или оборски тор. Биоторът е одобрен за изполва- не и при биологичен начин на производство (Наредба № 15 от 3 август 1999 г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ДВ, бр. 75 и наредба № 22 от 4 юли 2001 г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ДВ бр. 68).
• Съкращават се разходите за съхраняване на тора и самото торене, а също и времето за торене.
• Използването на биотор при рекултивацията на земи съкращава чувствително срока на възстановяване плодородието на почвата. Той е особено ефективен за изтощени и силно замърсени почви, както и в региони с песъчливи и каменисти почви (Балкански полуостров, Турция, Израел, Италия, Северна Африка и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ НА БИОТОРА

Като висококачествен органичен тор биоторът намира широко приложение при всички земеделски култури в биологичното земеделие. Биоторът се използва като:
• Тор – пролет и есен.
• За подхранване през вегетационния период.
• Като основа за хранене на растенията при биологичното земеделие.
• Като основа на субстрати за отглеждане на цветя и производство на семена и разсад.
• Като основа на субстрати за вкореняване на резници и други растения.
• За подготовка на различни субстрати за оранжерии.
Следват препоръчителни дозировки. На практика се използват от
100 до 400 литра/дка. Биоторът не изгаря дори и най-слабите растения и може да се употребява и в по-големи количества. Дозировките зависят и от характеристиките на конкретната почва. Поради хигроскопичността и променливостта на теглото биоторът се измерва в литри. Той се използва както за основно торене, така и за подхранване на всички земеделски култури.

НАКИСВАНЕ ПРЕДИ ЗАСАЖДАНЕ

150 мл биотор се поставят в 1 л вода в продължение на 12 часа, след което в този разтвор се държат 5–6 часа семена, луковици или картофи за посев.

РАЗСАД В САКСИИ
Сади се в смес от 1 част биотор и 4 до 5 части почва (по обем, а не по тегло).

РАЗСАДОПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ В ЛЕХИ

1л биотор се разпръсква на 1 м2 от лехата, след което се размесва с горния слой почва.

ЗА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ПРИ БИОЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Използват се от 100 до 500 л/дка в зависимост от конкретната почве- на характеристика. При сеитба био- торът се разпределя равномерно пo всички гнезда или лехи. При директна сеитба той се разпръсква равномерно по цялата повърхност. Ако е необходимо, се използва за подхранване – по 50–100 мл/растение.

В РАЗСАДНИЦИТЕ

С участието на 10 % биотор растителната маса се увеличава до 95 %, защото се поддържа нормална влажност, стабилна температура, добре развита коренова система и силно стъбло. В разсадниците не може да се използва чист оборски тор, защото съдържа амонячен N, който предизвиква „неконтролирано“ развитие на стъблото.

В ОРАНЖЕРИИ

Внасянето на биотор в количества 200–250 кг/дка помага за формиране на водоустойчива зърнеста
структура на почвата. Използването му в оранжерии е важно мероприятие, защото в почвата на тези съоръжения е силно намалено количеството на микроорганизмите, в резултат на използването на дезинфекциращи
препарати.

ЦВЕТЯ В САКСИИ

При засаждане се смесва 1 част биотор и 3 части почва. Подхранва се всеки 2–3 месеца, като 2–4 лъжи- ци биотор се смесват с горния слой почва.

ПЛОДНИ ДРЪВЧЕТА, ЛОЗЯ, ХРАСТИ, РОЗИ

При засаждане в ямата се поста- вят 2–4 л биотор на дръвче; 1–2 л на храст или роза; 0,3–0,4 л на
лозова пръчка. При подхранване през пролетта и есента се слагат 1–3 л биотор на дръвче; 0,5–1,5 л на лоза, храст, роза. След това се смесва с почва.

ТРЕВНИ ПЛОЩИ
Преди засяване: 150–200 мл биотор на м2, смесени с горния слой почва. При подхранване: 50–150 мл/ м2 (след косене), като се полива обилно.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ЗЕМИ
Смесват се 3 л биотор на м2 с 10-сантиметровия повърхностен
слой на почвата.

ПРИЛАГАНЕ:
За всички култури биоторът може да се използва сух (заоран или разхвърлян на повърхността), като разтвор или във вид на суспензия.

СЪХРАНЕНИЕ:
На проветриво място, без обилна светлина и при нормална относителна влажност на въздуха.

 

БИОТОР /ХУМУС/
2 л.
БИОТОР /ХУМУС/
Цена: 2.50 лева
© ЕКОМАКС АПИ
Електронен магазин - Грижа за здравето, външния вид и всичко за дома. За да се чувстваме и изглеждаме добре!
Адрес: София, ул. Кораб планина 22
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509
факс: 02 / 868-31-23
e-mail: ekomakc@abv.bg